Is een directeur meeverzekerd op de ziekteverzuimverzekering?

Met regelmaat krijgen verzekeraars het verzoek om de directeur-grootaandeelhouder (de DGA), diens partner en/of de kinderen mee te verzekeren op de ziekteverzuimverzekering. Maar kan dat eigenlijk wel? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De DGA zelf kan niet meeverzekerd worden op de ziekteverzuimverzekering. Hieronder staat in het kort uitgelegd waarom dat niet kan en waarom dat ook geen passend advies zou zijn.

Afspraak maken? 

Marnix Ykema - NL Actief Sportschoolverzekeringen

Neem contact op

085 - 006 99 85

Maandag t/m vrijdag, 08:00 - 17:30 uur

break-2297835_1920.jpg

Om te bepalen of de DGA als werknemer kan worden gekwalificeerd is de gezagsverhouding een zeer relevante factor.

Is de DGA werkgever of werknemer?

Centraal staat of de DGA kan worden gekwalificeerd als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst. Hierbij is de gezagsverhouding een zeer relevante factor. Daar wordt bij gekeken of de DGA, al dan niet tezamen met zijn partner, eigenaar is van een zodanig aantal aandelen, dat hij (al dan niet samen met zijn partner) over zijn eigen ontslag kan besluiten.

Stel dat de DGA tóch meeverzekerd zou zijn op de ziekteverzuimverzekering en hij wordt langdurig ziek. Helaas gaat het daarna met het bedrijf ook niet al te best. De uitkeringen vanuit de ziekteverzuimverzekering gaan naar de zaak en niet naar de DGA persoonlijk. Bij een faillissement vallen de uitkeringen ten prooi aan de schuldeisers en komt de DGA in de bijstand terecht.

Omdat deze DGA niet onder de sociale voorzieningen valt, heeft hij geen WW rechten opgebouwd. Bij een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) kan dit in ieder geval niet gebeuren. De uitkering komt de DGA persoonlijk toe.

Partner en kinderen van de DGA

Voor de partner en kinderen van de DGA gelden een aantal bijzonderheden. Ook voor de partner is van belang of hij (zij) echt werknemer is. Als de partner heel andere werkomstandigheden en (arbeids)voorwaarden heeft dan het overige personeel, dan zal er geen sprake zijn van een dienstbetrekking. Ontvangt de partner een andere beloning of deelt hij (zij) als enige mee in de winst? De Belastingdienst zal deze persoon niet als werknemer zien. Houden de DGA en diens partner ook geen functioneringsgesprekken? Ook dan is er geen sprake van werknemerschap.

Kinderen van de DGA worden ook vaak niet gezien als werknemer. Hier is vooral de gezagsverhouding in het arbeidsrecht een belangrijk aandachtspunt. Er is sprake van een gezagsverhouding indien degene die inhoudingsplichtig is, ook de aard van de werkzaamheden bepaalt. Degene heeft ook het recht toezicht te houden op de uit te voeren werkzaamheden en het kind moet de arbeid persoonlijk verrichten.

workplace-1245776_1920.jpg

cashbox-1642989_1920.jpg

 

Een verkeerde beoordeling kan grote financiële gevolgen hebben!

Twijfel?

Is er twijfel of iemand wel of niet wordt gezien als werknemer, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met De Belastingdienst. Zij kunnen u en uw relatie het beste helpen. Een verkeerde beoordeling kan grote financiële gevolgen hebben, zoals naheffing van premies werknemersverzekeringen. Aan de andere kant kan het zijn dat er wel premies zijn betaald, maar dat de DGA toch geen uitkering ontvangt.

Regeling Aanwijzing DGA 2016

In de “Regeling Aanwijzing DGA 2016” is aanvullende informatie terug te vinden. Deze vernieuwde regeling biedt handvatten bij de beoordeling of een DGA een zelfstandige is of als werknemer kan worden beschouwd.

Lees hier het volledige wetsartikel

Bron: www.turien.nl

  • Perfecte dekking
  • Scherpe prijs
  • Professionele begeleiding