Ik heb schade! Moet ik dit wel of niet claimen?

Wij zijn van de ‘alles kan-generatie’. Dus als we iets kunnen claimen, dan doen we dat. Daar ben je toch voor verzekerd?, zeggen we dan. Maar is dat wel zo verstandig?

Afspraak maken? 

Marnix Ykema - NL Actief Sportschoolverzekeringen

Neem contact op

085 - 006 99 85

Maandag t/m vrijdag, 08:00 - 17:30 uur

Ik heb schade!

Schade claimen niet zonder gevolgen

Schade, je vraagt er niet om maar hebt er wel last van. Niet iedere verzekerde is hetzelfde, de een claimt vlotter een schade dan de ander. Een schade claimen kan echter wel gevolgen hebben. Hoge aantallen schadeclaims kunnen er voor zorgen dat de verzekeringspremie stijgt. En dat geldt niet alleen voor ‘veel-claimers’, maar voor de hele groep van verzekerden.

Tegenwoordig houden maatschappijen nauwkeurig bij hoeveel en welk soort schades de verzekerde claimt. Claim je meer dan gemiddeld dan volgt er vaak eerst een waarschuwing. Neemt het aantal claims niet af, dan kan een premieverhoging de volgende stap zijn. In extreme gevallen kan het voorkomen dat de verzekeraar de polis beëindigt. Op deze manier wil de verzekeraar voorkomen dat iedereen de dupe is van die kleine groep ‘veel-claimers’.

Denk goed na voordat je schade claimt

Omdat het veelvuldig claimen van schade gevolgen kan hebben, is het verstandig om na te denken over welke schade geclaimd wordt. Het is het overwegen waard om schades die financieel makkelijk op te vangen zijn, voor eigen rekening te nemen. Dat je een grote schade, bijvoorbeeld door brand, gecompenseerd wilt krijgen is niet meer dan logisch. Daarom kan het in sommige aken aan te raden zijn de financiële gevolgen van kleine schades zelf op te vangen.
Omdat het bij een schade wel van belang is deze zo spoedig mogelijk te melden, adviseren wij om bij twijfel eerst met ons contact op te nemen om samen het wel  of niet claimen van de schade te overwegen.

Claimgedrag beperken. Maar hoe?

Het meest voor de hand liggende antwoord is: schades voorkomen. Door het nemen van vaak kleine maatregelen kunnen veel schades voorkomen worden. Google maar eens op ‘tips om schades te voorkomen’. Daarnaast raden we je aan om het eigen risico van de verzekering onder de loep te nemen. Met een hoger eigen risico creëer je een natuurlijke drempel om kleine schades niet te claimen. Bijkomend voordeel van een hoger eigen risico is veelal een lagere premie.

fire-22480_1920.jpg

Met een hoger eigen risico creëer je een natuurlijke drempel om kleine schades niet te claimen. Bijkomend voordeel van een hoger eigen risico is veelal een lagere premie.

Maatregelen verzekeraars

Naast het geven van een waarschuwing, passen maatschappijen hun voorwaarden aan. Een goed voorbeeld is de dekking voor elektronica. Schade aan smartphones is de afgelopen jaren zodanig gestegen dat de meeste verzekeraars het eigen risico voor dergelijke schades verhoogd hebben of uit de standaard inboedelverzekering hebben gehaald. In plaats daarvan kan er tegen een meerpremie een aanvullende dekking worden afgesloten waarmee toestellen ook buiten de deur verzekerd zijn.

Dus…

Schades kan je prima claimen, maar vraag je wel af wat je claimt en hoe vaak je al geclaimd hebt. En wat levert een claim je uiteindelijk op? Afhankelijk van de leeftijd van het beschadigde item en het eigen risico zal de hoogte van de uitkering bepaald worden. CMC adviseert je graag over het claimen van de schade bij de verzekeraar.

  • Perfecte dekking
  • Scherpe prijs
  • Professionele begeleiding